Özel Güvenlik Nasıl Olunur Güvenlikçi Olmak İçin Aranan Şartlar

Özel Silahlı güvenlik nasıl olunur, Güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlar, Kimler özel güvenlik olamaz, Güvenlik sertifikası nasıl alınır özel güvenlikçi yetkileri

Özel Güvenlik Nasıl Olunur Güvenlikçi Olmak İçin Aranan Şartlar
25 Nisan 2018 Çarşamba 21:31

Özel Güvenlik Nasıl Olunur?

Her gün çeşitli zamanlarda çeşitli karelerde özel güvenlik görevlilerini görmek hayatımızın bir parçası hailene geldi. Artık pek çok yerde özel güvenlik görevlileri ile karşılaşabiliyoruz. Bu kişiler özel güvenlik görevlisi olmadan önce birtakım eğitimlerden geçmektedirler. Özel güvenlik görevlisi olmak için belirlenmiş olan eğitimlere iştirak edilmeli ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan sınava girilmelidir. İşte Özel Güvenlik görevlisi olmak için gerekli işlemler.

Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için bazı şartlar konulmuştur ve bu şartları sağlamayan kişiler sınavlara giremezler ya da eğitimi alamazlar. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilerde aranan şartları şu şekildedir:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
• Silahlı görev yapacak olanlarda yaş sınırı 21, silahsız görev yapacak olan kişilerde ise 18’dir.
• Silahsız görev yapacak olan kişilerde eğitim durumu ilkokul ya da ortaöğretimdir. Silahlı görev yapacak olan kişiler ise lise ya da dengi okul mezunu olmak zorundadır.
• Ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapse mahkûm kalmış olanlar, affa uğramış olsalar da devlete karşı suç işlememiş olmak, rüşvet, dolandırıcılık, irtikap, zimmet ve sahtecilik, ırza geçme, fuhşa teşvik ve aracılık, uyuşturucu madde kullanma ve kaçakçılığı gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.
• Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olunmalıdır.
• Özel güvenlik görevinin yapılmasına engel olabilecek herhangi bir engel ya da hastalığa sahip olunmamalıdır.
• Özel güvenlik temel eğitimi başarı ile tamamlanmalıdır.

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik olma şartları bu şekildedir. Bu şartları sağlamayan kişiler eğitimleri alamazlar ya da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınava giremezler.

Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Nereye Başvurulur?

Özel güvenlik sertifikası almak isteyen kişiler, ilinizde bu sertifikayı veren kuruluşlara başvuruda bulunmak durumundadır. Bu kurslarda 120 saat silahlı ve 100 saat de silahsız sertifika için eğitime tabi tutulurlar. Adaylar kurs eğitimlerinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından yılın belirli zamanlarında yapılacak olan sınava tabi tutulmaktadırlar. Bu sınav 100 soru üzerinden gerçekleştirilir. Sınavda başarısız olan adaylar tekrar eğitim kursuna devam etmeden 3 sınava daha katılabilirler. Bunun yanında uygulamalı sınav da gerçekleştirilir. Sınavı başarıyla geçen adaylar ise özel güvenlik sertifikası sahibi olmaktadırlar.

Sınavı kazananlar kimlik kartı için ikamet ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte müracaat ederler. Kimlik kartları kişilere valilikçe gönderilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı yanında silahlı ya da silahsız çalıştığına dair bilgi yer alır. Özel Güvenlik Sertifikası ise özel güvenlik eğitimi alınmış kurumlardan alınır. Özel güvenlik sertifikası alanlar her beş yılda bir 60 ders saatinden oluşan yenileme eğitimini almak ve yenileme sınavlarına katılmak zorundadır.

Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Ülkemizde özel güvenlik eğitimleri Emniyet Müdürlüğü denetim ve kontrolünde 120 saat silahlı veya 90 saat silahsız olarak, 5188 sayılı kanunda belirlenen kriterleri taşıyan her Türk vatandaşına verilmektedir. Özel güvenlik düzenleyici sistemi ile ilgili zorunlu bir AB standartları bulunmuyor.

Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?

Özel güvenlik görevlisi olma aşamasında kişiler bazı eğitimlerden geçirilir. Bu eğitimler hem yazılı hem de sözlü ve uygulamalıdır.

Özel güvenlik görevlisi eğitimi sırasında verilen dersler şu şekildedir.

• Özel güvenlik tedbirleri
• Özel güvenlik hukuku
• Kalabalık yönetimi
• Kişi koruma
• Genel kolluk ve ilişkiler
• Yangın güvenliği
• Etkili iletişim
• Temel ilkyardım
• Uyuşturucu madde
• Silah bilgisi ve atış
• Güvenlik sistem ve cihazlar

Özel güvenlik görevlisi olma sırasında verilen eğitimler bu şekildedir. Bu eğitimler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan ders kitapları tarafından verilmektedir. Uygulamalı dersler için gerekli olan malzemeler kurumlarda bulunmaktadır. Bu eğitimleri başarılı olarak tamamlayan kişiler daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yılda birkaç kere yaptığı sınava girmeye hak kazanırlar. Bu sınavın nerelerde yapılacağı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Silah atış sınavı da yazılı sınavdan 1 hafta sonraki zaman içerisinde yapılmaktadır.

Bu sınavda 100 soru sorulur ve her soru 1 puandır. Geçer not alabilmek için en az 60 sorunun doğru cevaplanması gerekmektedir. Silahlı temel eğitimin süresi 120 saat olarak belirlenmiştir. 15 gün içerisinde temel dersler verilir ve ek olarak 3 gün de silah dersi verilir. Silah dersinin ilk iki günü teorik eğitimdir ve son günü de poligonda mermi atış eğitimi verilir. Silahlı temel eğitim toplam 18 iş günü sürer. Silahsız temel eğitimin de süresi 100 saat olarak belirlenmiştir. 15 günlük bu eğitime katılmak mecburidir.

Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Aranan Şartlar

Özel güvenlik sertifikası almak için sağlamanız gereken bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartları sertifikanın silahlı veya silahsız olma durumuna göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca sizler kimler özel güvenlik olamaz gibi soru soruyorsanız, aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
• En az lise mezunu olmak
• 21 yaşını doldurmuş olmak (22 yaşından gün almak)
• Çeşitli suçlardan altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak
• Vücut ve akıl sağlığının yerinde olması gerekiyor.

Silahlı vazife yapacak hususi güvenlik görevlileri için ise 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 24’üncü maddesinde belirtildiği üzere silahlı görev yapacak hususi güvenlik görevlilerinde 6136 sayılı kanun ve bu Kanunun Uygulanmasına ilişkin özel güvenlik yönetmeliği İLE aranılan şartlar arandığından sıhhat Bakanlığının 2004/74 sayılı talep (a) genelgesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kamuya ait bir sıhhat kuruluşundan “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sıhhat raporu aldırılır.

Silahlı Özel Güvenlik Olmak İçin Gerekenler

• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
• En az ilköğretim (8 yıllık) mezunu olmak
• 18 yaşını doldurmuş olmak (19 yaşından gün almış olmak)
• Çeşitli suçlardan altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak
• Vücut ve akıl sağlığının yerinde olması gerekiyor.

Silahsız özel güvenlik görevlisi olacaklar için 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtildiği biçimde, bir hastane yahut yeterli bir sağlık kuruluşundan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sıhhat raporu aldırılması yeterli olmaktadır.

Özel Güvenlik Şartları

Bu kapsamda önemli olan bir diğer konu da kayıtlarda öğrencilerden hangi belgelerin istendiğidir. Silahlı sınava girecekler için gereken belgeler şu şekildedir. Eğer sizler güvenlik nasıl olunur gibi bir soru soruyorsanız, bu belgeleri iletmeniz gerekmektedir.

• Silahlı Özel Güvenlik görevlisi olunabilir ibaresi olan sağlık raporu.
• Diplomanın fotokopisi.
• İkametgâh.
• Nüfus cüzdanının fotokopisi.
• 3 adet vesikalık fotoğraf.

Silahsız sınava girecek olanlar için ise gereken belgeler şu şekildedir:

• Silahsız ögg olunabilir ibaresi olan sağlık raporu
• Diplomanın fotokopisi ve aslı.
• İkametgâh.
• Nüfus cüzdanının fotokopisi.
• 3 adet vesikalık fotoğraf

Özel Güvenlik Ücretleri

Silahlı veya silahsız özel güvenlik sertifikası ücretleri, kursa ve ile göre değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama olarak silahlı eğitim için 600 TL, silahsız eğitim için ise 400 TL gibi bir ücret talep edilmektedir. Ayrıca kurslar silahlı yenileme eğitimi için 400 TL ve silahsız yenileme eğitimi için ise 300 Tl dolaylarında fiyat talep ederler. Belirtmiş olduğumuz bu fiyatlar ortalama fiyatlardır, kuruluşlara göre farklı fiyat uygulaması ile karşılaşırsınız.

Özel Güvenlik Mesleği

Özel güvenlik işi hakkında bugüne kadar bir çok spekülasyon çıkmasına rağmen sektör her geçen gün daha da büyüyerek ilerleyişini devam ettirmekte. 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele konusunda daha önceden özel güvenliğin kaldırılmasına dair bir çok haber çıkmıştı ama şuan onlarında artık pek fazla dile getirilmediğini görmekteyiz. Görünen şu ki özel güvenlik ülkemizde geleceği olan bir iş alanı ve hatta terör sorunu çözülürse katlanarak büyüyecek bir sektör haline gelecektir.

Özel Güvenlik Yetkileri

Özel güvenlik görevlileri, kendisine verilen yetkileri; özel güvenlik görevlisi kimlik kartını herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımak şartıyla, üniformalı olarak, görevli oldukları süre içerisinde ve görevli oldukları alanlarda kullanabilirler. Güvenlik görevlileri, özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adres ve nakit taşıma güzergahı dışında yetkili değildir. Özel güvenlik görevlileri kendilerine görev sırasında kullanılmak üzere şirket tarafından verilen ve genel kolluk tarafından ruhsat düzenlenmiş olan silahlarını, ancak görev alanı içerisinde taşırlar. Gerekli izinler alınmadan şirket envanterindeki silahın görev alanı dışına çıkarılması 6136 sayılı kanun kapsamında kanuni takibata uğrarlar.


Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
murat - 2 yıl önce
Özel Güvenlik olmak istiyorum lise mezunuyum ne yapmam lazım.
Avatar
Ahmet - 1 yıl önce
Okullara güvenlik görevlisi olmak istiyorum nasıl olunoyor ve nekadar ucretivar bilgi verirmisiniz